Gaste

Laerskool Lynnwood

Gaste

Versoek om toegang tot die Internet te verkry

 

Tydelik nie beskikbaar nie!

 

Besoekers, waarnemende personeel en studente wat van die WiFi mag gebruik maak MOET TEN MINSTE ‘N DAG VOOR JOU BESOEK REËL VIR JOU INTERNET VOUCHER deur hierdie form te voltooi. IT- hulp is beskikbaar in die middae na skool in Kamer 19. Vouchers sal na die e-Pos adres in die aansoek gestuur word. 

Jy plaas self jou toestel op die Wifi! 

Besoekers en studente maak van die "LYNNWOOD GASTE" netwerke gebruik. Kies die "LYNNWOOD GASTE" netwerk. Wanneer dit gevra word lees jy die netwerk wagwoord in om te koppel aan die netwerk. Die netwerk wagwoord sal saam met die Voucher per e-pos gestuur word.

Indien jou toestel nie self 'n browser oopmaak en jou na die Laerskool Lynnwood gaste portaal neem nie kan jy 'n browser oopmaak. Die Laerskool Lynnwood gaste portaal sal vir jou vir die Voucher vra wat per e-Pos na jou gestuur word. Tik die Voucher nommer in. Jy behoort nou internet toegang te hê vir so lank as wat die voucher geldig is.

Vul jou naam in:

Vul jou van in.

Vul jou e-pos adres in.

Indien jy nie aan een van hierdie vereistes voldoen nie moet jy gebruik maak van jou eie internet, bv. mobiele data modum.

Gee 'n geldige rede

Vul die e-Pos adres van die personeellid met wie vergadering gereel is.


Vul die datum en die tyd in wanneer jy die internettoegang sal benodig.


Dui aan tot wanneer jy internet toegang benodig.

­